Tuesday, January 15, 2008

Contestant Profile #11

(editors note: missed posting this yesterday because of the Judge Announcement.)

meet Scooter.

he lives in Jersey with his brother K-Dot. they have a ridiculous amount of sneakers.

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

2 HHK mc's at Highline, having loads of fun,
1 laughs himself silly,
and then there is 1....

11:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

I like the Rickey Henderson poster at the beginning. . . I need to get me one of those!!!

1:23 PM  
Blogger Charlie said...

Sneakers. Sincere.

9:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

I'll bet he has crazy visions.

11:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

Scooter is gonna rock cats this summer.

2:34 PM  
Blogger Yellow Blade said...

Bạn đang cần tìm địa chỉ mua hàng Trung Quốc tốt nhất? Hãy đến với lamphongchina. Chúng tôi là nơi chuyên cung cấp các Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ trung quốc uy tín chất lượng, Dịch vụ đặt mua hàng từ Trung Quốc, vận chuyển hàng hóa từ quảng châu về việt nam... Khi bạn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc cho bạn. Khi bạn gặp rắc rối chúng tôi sẽ hổ trợ bạn giải quyết vấn đề. Đối với những cần nhập hàng Trung Quốc giá rẻ thì chúng tôi đã có Dịch vụ nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam giá rẻ sẽ giúp bạn giải quyết. Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất nhé.

11:44 PM  

Post a Comment

<< Home